Bàn giao bài viết

Sau khi bài viết đã được khách hàng duyệt và tinh chỉnh xong sẽ được bàn giao hoàn toàn cho khách hàng. Sau khi khách hàng nhận bài viết thì thanh toán chi phí còn lại cho chúng tôi theo thỏa thuận giữa hai bên.

Chúng tôi có cung cấp luôn dịch vụ đăng bài viết lên website cho khách hàng. Nếu khách hàng có nhu cầu, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ với chi phí tốt nhất cho khách hàng